ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
bullet.png Strona główna
bullet.png Charakterystyka zawodu
bullet.png Warunki zatrudnienia
bullet.png Wymagane kwalifikacje
bullet.png Dokumentacja
bullet.png Awans zawodowy
bullet.png Pomoc materialna
bullet.png Pomoc psych-ped.
bullet.png Diagnoza
bullet.png Dostosowanie wymagań
bullet.png Problemy w nauce-ćwiczenia
bullet.png Sprawdzian/egzamin
bullet.png Odpowiedzialność nieletnich
bullet.png Placówki specjalistyczne
bullet.png Książki
bullet.png Inne

bullet.png Artykuły i scenariusze zajęć
bullet.png News
bullet.png Linki
bullet.png Forum
bullet.png Pliki do pobrania
bullet.png Akty prawne

bullet.png Szukaj
bullet.png Kontakt

Aktualnie online
bullet.png Gości online: 5

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 21,112
bullet.png Najnowszy użytkownik: Ev_06
Ostatnie komentarze  
 
Czy uczniowie potrzebują prac domowych?
 
Edukacja


Czy uczniowie potrzebują prac domowych?

Do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszają się dzieci i ich rodzice ze skargami na nadmiar zadawanych prac domowych. Uczniowie wskazują, że są przemęczeni, zniechęceni do zajęć szkolnych, nie mogą dostatecznie wypocząć oraz realizować i rozwijać swoich pasji. W dodatku z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika, że zadawanie prac domowych nie przyczynia się do wzrostu efektywności nauczania. Co więcej, nadmierne obciążanie nimi dzieci może w niektórych sytuacjach skutkować spadkiem możliwości edukacyjnych uczniów. Ponadto Rzecznik zwrócił również uwagę na fakt, że nadmierne obciążanie dzieci pracami domowymi narusza prawa dziecka do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym, a także stanowi poważną ingerencję w życie prywatne rodzin, utrudniając podejmowanie wspólnych aktywności.
Biorąc pod uwagę te argumenty Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o analizę wskazanego problemu oraz rozważenie możliwości włączenia zagadnienia zmniejszenia obciążenia uczniów pracami domowymi do Planu Nadzoru Pedagogicznego na kolejny rok szkolny.

Źródło: brpd.gov.pl

 
Posłowie PiS chcą, by Sejm uczcił uchwalą setną rocznicę objawień w Fatimie
 
Różne


Posłowie PiS chcą, by Sejm uczcił uchwalą setną rocznicę objawień w Fatimie

Grupa 55 posłów – bo tyle osób na razie podpisało się pod projektem uchwały – uznała, „mając na względzie obecną sytuację geopolityczną Polski”, w której „przesłanie fatimskie nabiera szczególnego znaczenia”, że Sejm RP powinien uczcić rocznicę wydarzenia, które „odegrało tak ważną rolę w dziejach całego świata”. Wnioskodawców reprezentuje posłanka PiS Anna Sobecka.
Uzasadnienie, dlaczego polski parlament miałby świętować wydarzenie religijne:
„Od 1917 roku zmieniło się wiele elementów w panoramie Europy i świata; w ciągu tego wieku, a zwłaszcza w ostatnich latach, byliśmy świadkami licznych doniosłych wydarzeń. Jednak orędzie fatimskie nadal jest stałym punktem odniesienia i wezwaniem do życia Ewangelią. Wciąż istnieje jeszcze niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu zająć może ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej”.
W dalszej części posłowie piszą, że uczczenie przez Sejm RP tego „wielkiego święta promieniującego na cały świat” będzie „wymownym aktem, nadającym międzynarodową rangę temu wydarzeniu”.

Źródło: oko.press

 
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" - Komunikat
 
Różne


Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" - Komunikat


KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniach 21-22 marca br. i spotkania z Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

NSZZ „Solidarność” nie popiera akcji protestacyjnej zapowiadanej na 31 marca br., ponieważ Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" nadal jest w trakcie negocjacji z rządem RP i oczekuje realizacji ustaleń w sprawie podwyżek płac w oświacie ze spotkania z premier Beatą Szydło w listopadzie ub. roku.

W trakcie negocjacji NSZZ "Solidarność"; sprzeciwiła się pomysłowi wprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zadeklarowało, że będzie wspierało działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"; nie popiera zapowiadanego na 31 marca br. protestu. NSZZ "Solidarność" ma inne postulaty i prowadzi negocjacje z rządem RP na temat podwyżek płac w oświacie i statusu zawodowego nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. Zgodnie z obowiązującym prawem, osoby ze szkół objętych strajkiem, które nie przystąpią do niego, nie mogą mieć potrąconego wynagrodzenia za dzień 31 marca br.

W listopadzie ub. roku podczas pierwszego spotkania Prezydium KSOiW z premier Beatą Szydło ustalono, że po pierwszym kwartale 2017 r. rząd RP przedstawi drogę dojścia do wyższych płac w oświacie. Prezydium KSOiW oczekuje od rządu realizacji postulatów płacowych zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność” i wprowadzenia korzystnych zmian w systemie wynagradzania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

Kończą się prace Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. Podczas prac grup roboczych przedstawiciele NSZZ "Solidarność" zgłosili szereg korzystnych propozycji w sprawie wynagrodzeń, warunków pracy itd. Z krytyką naszego Związku spotkały się propozycje MEN, np. wprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego lub powiązania oceny pracy nauczycieli z wysokością ich wynagrodzenia. Przedstawiciele KSOiW, biorący udział w spotkaniach, zgłaszali także zastrzeżenia odnośnie organizacji prac grup roboczych, m.in. brak uzgodnień w sprawie zmian terminów spotkań, nieterminowe przesyłanie materiałów roboczych. Uniemożliwiło to udział naszych przedstawicieli w pracach grupy w dniu 6 marca br.

Podczas spotkania Prezydium KSOiW z Prezydium Komisji Krajowej przewodniczący KK Piotr Duda zadeklarował, że Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" będzie wspierała działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania w rozmowach z rządem RP i innych działaniach w kierunku wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty i wprowadzenia korzystnych zmian w statusie zawodowym nauczyciela.

W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi kwestii wynagradzania i statusu nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów) Prezydium KSOiW informuje, że przepisy w zakresie obejmowania tych nauczycieli Kartą Nauczyciela i źródła finansowania nie zmieniły się i nie są planowane zmiany w tym zakresie. Wnioskiem przedstawicieli NSZZ "Solidarność" podczas rozmów w MEN było ujednolicenie i zapisanie w Karcie Nauczyciela pensum nauczycieli specjalistów do 20 godzin tygodniowo.

 
Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty – spotkanie grup roboczych w MEN
 


Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty – spotkanie grup roboczych w MEN

We wtorek, 21 marca br. w gmachu ministerstwa edukacji odbyło się spotkanie grup roboczych pracujących w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.
W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, oraz przedstawiciele ministerstw.
Minister Anna Zalewska, przewodnicząca Zespołu powołała cztery grupy robocze, których zadaniem jest przedyskutowanie kierunków zmian w zakresie finansowania oświaty i statusu zawodowego pracowników oświaty, w związku z tym, że obecne rozwiązania oceniane są jako nieadekwatne do współczesnych warunków społecznych, ekonomicznych, demograficznych.
Na kolejnych spotkaniach grup roboczych analizowano możliwość wdrożenia rozwiązań optymalizujących zasady finasowania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego, zracjonalizowania systemu wynagradzania nauczycieli, aktualizacji zasad awansu zawodowego nauczycieli w odpowiedzi na potrzeby szkoły i rozwoju zawodowego nauczyciela, a także uporządkowania przepisów regulujących czas pracy nauczycieli.
zące się rozmowy, wymiana opinii, propozycje kierunków rozważań w chwili obecnej mają charakter roboczy, podlegają dalszej szerokiej dyskusji i odnoszą się do części z zaplanowanych obszarów tematycznych prac Zespołu.
Na tym etapie prac, celem Zespołu jest wypracowanie mechanizmów prawnych stwarzających optymalne, racjonalne warunki rozwoju zawodowego nauczycieli, a w zakresie finansowania – podział środków w sposób bardziej dostosowany do zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Dyskutowane rozwiązania nie przewidują wyłączenia żadnej z grup nauczycieli spod unormowań Karty Nauczyciela.
Podsumowanie pierwszego etapu prac Zespołu planowane jest w kwietniu br.
Przypomnijmy, że w tym roku, po raz pierwszy od pięciu lat, dokonana zostanie waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli. Natomiast już w kwietniu br., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pokażemy harmonogram podwyżek dla nauczycieli.

Źródło: men.gov.pl


 
ZNP dementuje
 
Różne


ZNP dementuje

[...]
Związek Nauczycielstwa Polskiego dementuje przedstawione w mediach informacje o rzekomym podsumowaniu prac grup roboczych, a także dokonania jakichkolwiek ustaleń. Fakt ten jest przykładem dezinformowania opinii publicznej, manipulowania faktami, a także dowodem bezprecedensowego nieliczenia się z opinią wyrażaną przez partnera społecznego.
Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się autentycznych rozmów i konsultacji. Domagamy się rozmów i rozstrzygnięć uwzględniających stanowiska i opinie poszczególnych partnerów społecznych. Jesteśmy przeciwni grze pozorów i próbie wmanipulowania ZNP w rozwiązania, które są niekorzystne dla pracowników.
Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda upublicznienia stenogramu z posiedzenia grup roboczych, które odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej 21 marca 2017 r.

Źródło:www.znp.edu.pl

 
Podsumowanie prac zespołów
 
Różne


Podsumowanie prac zespołów

Wczoraj w MEN podsumowane zostały prace zespołów zajmujących się m.in. nowymi zasadami finansowania oświaty, czasem i warunkami pracy nauczycieli oraz uproszczeniem systemu wynagrodzeń.
Propozycje:
• Powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z wysokością średniej krajowej. Stażysta zarabiałby 70% średniej krajowej, dyplomowany ok. 120%. Oznaczałoby to wzrost wynagrodzeń między 300, a 600 złotych. Jednocześnie ma być zlikwidowany jednorazowy dodatek uzupełniający. "Solidarność" na TAK, ZNP na NIE.
• Pensum specjalistów (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi) ma być zapisane w KN. Proponowana wysokość 18 – 20 godzin.
• Pedagodzy i logopedzi obligatoryjnie zatrudnieni w przedszkolach i szkołach (są spory, kto miałby to finansować).
• Ocena pracy nauczyciela obligatoryjnie, co 5-7 lat.

4 kwietnia mają być przedstawione przez MEN szczegółowe rozwiązania, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Zobaczymy na ile będą one zgodne z propozycjami opisanymi powyżej.


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 
MATRIX
 
Różne


MATRIX


"Przyjechaliśmy tu dumni z naszej premier. To, co pokazała w Brukseli w ciągu wczorajszego i dzisiejszego dnia to coś, co napawa dumą. Broniła polskiej sprawy. Broniła dzielnie, w sposób, który pozostanie w naszej historii" - oświadczył Jarosław Kaczyński, witając premier Beatę Szydło na lotnisku w Warszawie. Podziękował jej za umiejętność obrony polskich spraw.
 
Dla przypomnienia
 


Dla przypomnienia

W roku szkolnym 2017/2018 zajmiemy się całościowo reformą subwencji oświatowej, której sposób ustalania jest już dość archaiczny. Musimy też wprowadzić dodatkowego nauczyciela w klasach integracyjnych i określić w rozporządzeniach jego obowiązki, a także pensum. Zobaczmy, co się stało po ostatnich wyrokach sądowych, które pozwoliły samorządom ustalać pensum pedagogów. Otóż organy prowadzące ustanawiają dla nich pensum wynoszące blisko 40 godzin tygodniowo. Dlatego proszę organizacje związkowe, aby pomogły nam wspólnie ustalić pensum dla tych nauczycieli specjalistów.
Pensum logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego zostanie ustalone bezpośrednio w Karcie nauczyciela. Gminy nie będą miały już wpływu na jego wysokość - - powiedziała pani minister.


************

Po ostatnim spotkaniu w MEN mamy zapewnienie pani minister, że pensum tych nauczycieli [pedagogów, logopedów, doradców zawodowych] będzie zapisane bezpośrednio w ustawie i ma być ustalone na poziomie 20 do maksymalnie 24 godzin – mówi DGP Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych.

************

Pani minister podkreśliła (spotkanie Prezydium Rady KSOiW z Ministrem Edukacji Narodowej), że na wniosek Solidarności zostaną ujednolicone w Karcie Nauczyciela m.in. pensa pedagogów psychologów, logopedów, metodyków a co najważniejsze na każdym poziomie kształcenia będą potrzebni doradcy zawodowi i w każdej placówce mają być zatrudnieni psycholodzy i pedagodzy a to właśnie daje wielu nauczycielom szansę na pracę. W związku z licznymi interwencjami ws art.42 pani minister ponownie rozważy zmianę jego zapisów tak by był on jednoznaczny i nie pozwalał na interpretację różną od intencji ustawodawcy.

INFORMACJA PODANA PRZEZ ZNP
Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawach finansowania oświaty zgłosił między innymi propozycję zabezpieczenia w subwencji oświatowej środków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących ramowe plany nauczania, z wyłączeniem nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli świetlic i bibliotek. Propozycja ta spotkała się z jednoznaczną, krytyczną reakcją ZNP. Jak zaznaczył przedstawiciel Związku propozycja ta jest sprzeczna z zapowiedziami minister edukacji Anny Zalewskiej dotyczącymi uporządkowania spraw nauczycieli specjalistów.

O ile jest to informacja prawdziwa, to sam pomysł, żeby coś takiego zaproponować jest skandaliczny. Mam taką nadzieję (choć nadzieja matką głupców), że wyskoczył z tą propozycją jakiś urzędnik niższego szczebla bez wiedzy i konsultacji z SZEFOSTWEM MEN. Jeśli było to jednak uzgodnione i miało sondować jak daleko można się posunąć (taktyka ostatnio bardzo często stosowana w różnych obszarach), to w kontekście wcześniejszych wypowiedzi pani minister nie zniżę się do komentarza.

Nieoficjalne (póki co) stanowisko "Solidarności" jest jednoznaczne. W tej sprawie nie ma żadnego pola do dyskusji. NIE MA NA TO ZGODY.


 
Podstawa programowa bez preambuły o bibliotekach
 
Edukacja


Podstawa programowa bez preambuły o bibliotekach


Minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Z podstawy programowej zniknęła niestety preambuła mówiąca m.in., że realizację celów kształcenia „powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji”.
Powyższy zapis w dotychczasowej podstawie programowej był bardzo istotny z punktu widzenia statusu biblioteki szkolnej. Odegrał on też ważną rolę w 2013 r. podczas akcji „Stop likwidacji bibliotek”, kiedy to był jednym z kluczowych argumentów prawnych w przeciwstawianiu się projektom umożliwiającym zastępowanie bibliotek szkolnych przez biblioteki publiczne.

Źródło: www.bibliotekawszkole.pl

 
Rozmowy płacowe w MEN
 
Różne


Rozmowy płacowe w MEN


6 marca w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się kolejna tura rozmów ws. nowego sposobu finansowania oświaty i modelu finansowania wynagrodzeń nauczycieli. Resortowe propozycje ZNP ocenił bardzo krytycznie, ponieważ np. likwidacja tzw. średnich wynagrodzeń może oznaczać zmniejszenie wynagrodzeń nauczycieli!

 
Zmiany w Karcie?
 
Różne


Zmiany w Karcie?


Osoby zatrudnione w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które do 2 stycznia 2014 r. mogły korzystać z uprawnień nauczycielskich, mają szanse znów je odzyskać. Resort edukacji, przy okazji zmian dotyczących finansowania oświaty i tych dotyczących statusu nauczycieli, chce też wobec takich osób przywrócić Kartę nauczyciela. Dotyczyłoby to tylko tej grupy, która wciąż pracuje i która korzystała z jej przywilejów. Zmiany nie obejmą pracowników, którzy byli zatrudniani na podstawie kodeksu pracy.
Planuje się również, by pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi, a także inni tzw. nauczyciele specjaliści, mieli zagwarantowaną w karcie wysokość tygodniowego pensum.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
Brak artykułów
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

22/04/2017
20/04/2017
20/04/2017
Jak rozsądnie pomóc dziecku 12 letniemu, którego ojciec się powiesił?
19/04/2017
Dzięki za rady
is
18/04/2017
Warunkiem jest pełny etat a co do tego pewność będziesz mieć w końcu maja.
18/04/2017
Teraz powinnaś porozmawiać cczy się zgodzi.Jesli chcesz od września to w połowie sierpnia wystarczy ale dopinaj wszytsko wczesniej, u lekarza też
17/04/2017
Kiedy najwcześniej można złożyć do Dyrektora wniosek o urlop zdrowotny od września? Czy już można czy za wcześnie?
15/04/2017
Wszystkiego co najlepsze!!!
14/04/2017
Radosnych Świąt Smile
14/04/2017
Wesołych Świąt!
14/04/2017
Wszystkiego DOBREGO, smacznego jajka i mokrego dyngusa!
13/04/2017
Czy wiadomo od kiedy będzie obowiązywać uregulowane pensum specjalistów w szkole?
13/04/2017
wszystkiego zajączkowego!
13/04/2017
Radosnego, wiosennego nastroju, pięknego czasu spędzonego z rodziną oraz niespodzianki od zajączka Smile
Ina
13/04/2017
OP nic do tego nie ma oprócz tego, że daje pieniądze. Bo przecież dyrektor ich nie ma Wink
12/04/2017
Dyrektor ma zapewnić realizację opiek. dyd. i wych. funkcji szkoły. W tym celu diagnozuje potrzeby i je optymalnie zaspokaja. To powinna być jego autonomiczna decyzja. OP nic do tego nie ma.
12/04/2017
Jeśli nie istnieją przepisy określające liczbę uczniów na etat to w jaki sposób Dyrektor przydziela godziny? U nas jest to wyliczane ze wskaźnika
is
12/04/2017
Już teraz życzę wam pomimo wszystko Wesołych Świąt....
12/04/2017
Ina
11/04/2017
W algorytmie, który podałam chodzi o liczbę uczniów w szkole. W mojej szkole wg algorytmu są 4 godziny dodatkowe dla pedagoga/psycholog
a na przyszły rok szkolny
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png reforma
bullet.png mam te kwalifikacje?
bullet.png spektakle profilakty...
bullet.png sześciolatek w szkole
bullet.png godziny pedagoga szk...
Najciekawsze tematy
bullet.png Projekt nowego ro... [1162]
bullet.png petycja- wysyłamy... [565]
bullet.png godziny pedagoga ... [561]
bullet.png zajęcia rewalidac... [525]
bullet.png reforma [510]


17,271,468 Unikalnych wizyt