ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
bullet.png Strona główna
bullet.png Charakterystyka zawodu
bullet.png Warunki zatrudnienia
bullet.png Wymagane kwalifikacje
bullet.png Dokumentacja
bullet.png Awans zawodowy
bullet.png Pomoc materialna
bullet.png Pomoc psych-ped.
bullet.png Diagnoza
bullet.png Dostosowanie wymagań
bullet.png Problemy w nauce-ćwiczenia
bullet.png Sprawdzian/egzamin
bullet.png Odpowiedzialność nieletnich
bullet.png Placówki specjalistyczne
bullet.png Książki
bullet.png Inne

bullet.png Artykuły i scenariusze zajęć
bullet.png News
bullet.png Linki
bullet.png Forum
bullet.png Pliki do pobrania
bullet.png Akty prawne

bullet.png Szukaj
bullet.png Kontakt

Aktualnie online
bullet.png Gości online: 2

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 18,613
bullet.png Najnowszy użytkownik: alarog
Ostatnie komentarze  
Polecane strony
Ebooki
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 3 lutego 2009 r. , w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci celem wczesnego wspomagania dzieci z wykrytą niepełnosprawnością jest pobudzanie ich rozwoju psychoruchowego i społecznego od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Należy pamiętać, że ta forma pomocy małemu dziecku nie zastępuje wychowania przedszkolnego, czy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podmiotem działań jest zarówno dziecko wykazujące nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, które są wynikiem: wcześniactwa, zaburzeń genetycznych, wad wrodzonych, uszkodzeń narządów zmysłów, problemów neurologicznych, uszkodzeń lub zaburzeń centralnego układu nerwowego, uszkodzeń lub zaburzeń aparatu ruchowego, jak również jego rodzina.
Warunkiem objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach wczesnego wspomagania w rozwoju jest uzyskanie w poradni psychologiczno - pedagogicznej dokumentu w formie opinii wydawanej drogą orzeczniczą (sprawę rozpatruje zespół orzekający ale diagnoza i zalecenia wydawane są jako opinia) o potrzebie takiej formy wsparcia.
Wczesne wspomaganie może być organizowane w:
 • przedszkolu i szkole podstawowej, w tym specjalnych;
 • ośrodku wychowawczym;
 • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Warunkiem zorganizowania przez powyższe placówki wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest posiadanie przez nie możliwości realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponowanie środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.
Realizatorami zajęć wczesnego wspomagania jest zespół – odrębny dla każdego dziecka - powoływany przez dyrektora placówki. Koordynatorem jego prac jest sam dyrektor lub też upoważniony przez niego nauczyciel. Prowadzone przez siebie działania, zespół ma obowiązek szczegółowo dokumentować.
Wśród dokumentów dotyczących dziecka mogą się znaleźć:
 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 • zaświadczenia lekarskie informujące np. o wspomaganiu farmakologicznym i jego skutkach;
 • dziennik oddziaływań wspomagających rozwój lub inny dokument potwierdzający przebieg pracy z dzieckiem (realizacja indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka);
 • zeszyt obserwacji lub inny dokument ukazujący przebieg rozwoju dziecka (skuteczność podjętych oddziaływań).
Zespół tworzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;
 • psycholog;
 • logopeda;
 • inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
Zadania zespołu:
 • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
 • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
Prowadzi się je indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
Miejsce ich prowadzenia ustala dyrektor placówki, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. Mogą się one odbywać także w domu rodzinnym, w szczególności, gdy dziecko nie ukończyło ono 3. roku życia.
W przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
Zespół powinien ściśle współpracować z rodziną dziecka w szczególności przez:
 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
Myśli o wychowaniu
Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna
Józef Tischner
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
bullet.png "Trening pewności si...
bullet.png Tomek
bullet.png Jak ćwiczyć pamięć p...
bullet.png "Misja Specjalna"
bullet.png Maciek
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

25/04/2015
Babci trzeba udzielać informacji. Oczywiście mogą być sytuacje, że szkoła wzywa rodzica osobiście.
25/04/2015
uczeń rozwala lekcje, dokucza innym, a mamy dwa lata w szkole nie było. Jest albo tata, albo babcia.
25/04/2015
U mnie jest tak, że tata praca zmianowa, mama robi karierę zawodową, wyjazdy te sprawy, więc wysyłają babcie, która przychodzi z napisanym przez ojca upoważnieniem dot. edukacji i zachowania ucznia
25/04/2015
nie kontaktują się ze szkołą w sprawie dziecka. To rodzice są prawnie odpowiedzialni za wychowanie i edukację dzieci. Natomiast opiekę prawną, nawet tymczasową, może powierzyć babci jedynie Sąd Rodz.
25/04/2015
Sensor - litości, jakie pełnomocnictwo domniemane? Ja rozumiem, że czasem dochodzi do sytuacji wyjątkowych, gdzie udzielam inf. babci za zgodą rodzica. Jednak nie dopuszczam do sytuacji, że rodzice
25/04/2015
@Zetka, wtedy pełnomocnictwo domniemane, jeśli jest to członek najbliższej rodziny lub domownik.
24/04/2015
Albo jest obecna/y na wywiadówce i pyta o postępy Jasia. Przecież nikogo nie legitymujemy.
24/04/2015
A co zrobić jak nie ma pełnomocnictwa? Przychodzi i mówi, że jest babcią, bo np. córce (matce ucz) coś nagle wypadło, więc jest w zastępstwie?
24/04/2015
Skoro ma pełnomocnictwo od ojca, musicie je honorować.
is
24/04/2015
To dobrze, napisz trochę na co się zdecydowałeś, może ktoś skorzysta.
24/04/2015
Uff- jeszcze tylko dzisiaj i tydzień profilaktyki zaliczony w mojej szkole. Myślę, że z sukcesem Wink Pozdrawiam Wszystkich !!!
24/04/2015
Po kilku spotkaniach z wychowawcą oraz udziale w KZN (dziecko sprawia problemy wych.) napisała na nas pisemko do KO Pfft
24/04/2015
ok, dzięki za odpowiedzi. Sensor, a masz na to wszytko jakieś konkretne przepisy? Rodzice mają pełnię praw rodzicielskich, ale babcia zaczęła przychodzić na spotkania, z upoważnieniem od taty ucznia
23/04/2015
Nie wiem, czy kaczuszka ma do czynienia z tak skrajną sytuacją.
23/04/2015
Porozmawiania bezpośrednio z nauczycielami, zobaczenia gdzie ich dziecko się uczy itd.
23/04/2015
Oczywiście tak, ale to zawsze budzi mój niepokój jeśli rodzice wcale nie widzą potrzeby kontaktowania się ze szkołą.
23/04/2015
W kontaktach ze szkołą babcia może występować jako pełnomocnik rodziców i należy jej udzielać wszelkich informacji.
23/04/2015
Wynika z tego, że rodzice, którzy do pomocy przy dziecku mają babcię, a sami zajmują się też życiem pozadzieciowym, nie są potworami. Nie stosujmy sowieckich wzorców.
23/04/2015
W polskiej tradycji osobista nieustanna opieka nad dzieckiem nie była zwyczajem elit; były nianie, służba... I jakoś dzieciom przez lata krzywda się nie działa.
22/04/2015
Nie rozumiem, jak to rodzice nie mają czasu??? Informacji o dziecku udziela się rodzicom i opiekunom prawnym. Interesowanie się sprawami własnego dziecka to ich obowiązek.
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png Jak zareagować?
bullet.png zajęcia rewalidacyjne
bullet.png agresywny uczeń
bullet.png obowiązek szkolny - ...
bullet.png muzyczka na smutki
Najciekawsze tematy
bullet.png Projekt nowego ro... [1162]
bullet.png zatrudnienie peda... [464]
bullet.png śmiech to zdrowie [436]
bullet.png Prezentacja [414]
bullet.png petycja- wysyłamy... [357]


9,484,132 Unikalnych wizyt