ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
bullet.png Strona główna
bullet.png Charakterystyka zawodu
bullet.png Warunki zatrudnienia
bullet.png Wymagane kwalifikacje
bullet.png Dokumentacja
bullet.png Awans zawodowy
bullet.png Pomoc materialna
bullet.png Pomoc psych-ped.
bullet.png Diagnoza
bullet.png Dostosowanie wymagań
bullet.png Problemy w nauce-ćwiczenia
bullet.png Sprawdzian/egzamin
bullet.png Odpowiedzialność nieletnich
bullet.png Placówki specjalistyczne
bullet.png Książki
bullet.png Inne

bullet.png Artykuły i scenariusze zajęć
bullet.png News
bullet.png Linki
bullet.png Forum
bullet.png Pliki do pobrania
bullet.png Akty prawne

bullet.png Szukaj
bullet.png Kontakt

Aktualnie online
bullet.png Gości online: 6

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 20,901
bullet.png Najnowszy użytkownik: Misiaczek1234
Ostatnie komentarze  

Zapraszam do współtworzenia strony. Do dodawania newsów, linków, artykułów i scenariuszy ( po zalogowaniu, zakładki: dodaj link, dodaj artykuł lub scenariusz, dodaj newsa ) oraz do odpowiedzi na pytania pojawiające się na forum.

FORUM DLA RODZICÓW

Zachęcam do polubienia nas na facebook'u

Ostatnio poruszane tematy
  Temat Obejrzeń Odpowiedzi Ostatni post
reforma
zatrudnienie
7456 171 reszta
21. styczeń 2017 14:08
obowiązek szkolny - pismo d...
dokumentacja
6153 143 bafilek
20. styczeń 2017 21:39
petycja- wysyłamy od ponied...
zatrudnienie
29516 549 Legrezz
20. styczeń 2017 19:48
dobra książka/nowa książka
literatura
4330 63 Kazimierz
20. styczeń 2017 12:05
respektowanie opinii
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
5431 112 Tomek
18. styczeń 2017 23:09
Od głównego administratora
sprawy techniczne i formalne
15814 390 Kazimierz
18. styczeń 2017 11:57
superwizje
szkolenia, kampanie, programy
329 11 is
15. styczeń 2017 11:15
szkolny program profilaktyki
profilaktyka
9341 129 reszta
14. styczeń 2017 00:22
oświatowy przegląd prasy
różności
4578 71 Buka
12. styczeń 2017 20:10
Niebieska Karta
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
3044 68 Kazimierz
10. styczeń 2017 18:52
zespół Aspergera
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
5653 118 majlena
10. styczeń 2017 11:53
ciekawe pomoce dydaktyczne
samopomoc - proszę o..
922 15 reszta
08. styczeń 2017 19:43
fundacja "Nieustraszone"
szkolenia, kampanie, programy
296 1 miczka
02. styczeń 2017 22:47
brak promocji ucznia kl.V
dydaktyka
764 19 Majka123
16. grudzień 2016 12:56
doskonalenie (studia, podyp...
szkolenia, kampanie, programy
5174 91 nika1
16. grudzień 2016 11:19
Prezentacja
Kilka słów o sobie
24491 442 mary
11. grudzień 2016 18:48
nauczanie indywidualne
dydaktyka
5397 135 Tomek
11. grudzień 2016 11:44
 
Czy jesteś za likwidacją gimnazjum?
 
Różne


Czy jesteś za likwidacją gimnazjum?

Przedstawiamy wyniki ankiet przeprowadzonych na naszej stronie w roku 2015 (227 odpowiedzi) i w roku 2017 (170 odpowiedzi).
Wyniki przedstawiono w procentach.



 
Czy ktoś jest zdziwiony?
 
Edukacja


Czy ktoś jest zdziwiony?

Prezydent Andrzej Duda podpisał dwie ustawy reformujące system edukacji: prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe.
W miejsce obecnie istniejących szkół mają być: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, dwustopniowe szkoły branżowe i szkoły policealne.
Gimnazja mają zostać zlikwidowane.


 
Na kogo wypadnie, na tego bęc........
 
Edukacja


Na kogo wypadnie, na tego bęc........


OŚWIADCZENIE

W dniu 19.12.2016 odbyło się zebranie Prezydium Rady Rodziców z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 4, na którym zostały omówione następujące zagadnienia:
1. Ogólne założenia reformy oświatowej.
2. Zmiany sieci szkół w Piastowie (powstanie SP 5).
3. Powiadomienie o konieczności przejścia do SP 5 siedmiu oddziałów z naszej placówki w roku szkolnym 2017/2018 i trzech oddziałów w roku szkolnym 2018/2019.
4. Zapoznanie z wynikami ankiety Burmistrza Miasta Piastowa.
5. Przedstawienie przez dyrektora p. Stanisława Siekierko kryteriów typowania klas mających przejść do SP 5.
6. Dyskusja nad propozycją dyrekcji.

Od 1 września 2017 roku zostaje powołana Szkoła Podstawowa nr 5, która będzie zlokalizowana w budynku wygasającego Gimnazjum nr 1.
Do nowo powstałej placówki wytypowane zostały następującej klasy:
1A, 2F, 3A, 3B, 4B, 5B, 6C.

Podstawowym kryterium doboru klas była liczba uczniów zamieszkałych w pobliżu SP 5. Prezydium Rady Rodziców oraz dyrektor p. Stanisław Siekierko zwracają się z prośbą o przekazanie tej informacji rodzicom przez Rady Oddziałowe poszczególnych klas. Prosimy o rozważenie naszej propozycji i przedstawienie swoich ustaleń wraz z konstruktywnymi rozwiązaniami. Zostaną one szczegółowo przedyskutowane na walnym zebraniu Rad Oddziałowych, które odbędzie się w pierwszej połowie stycznia 2017.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
Stanisław Siekierko

*pogrubienie moje


Źródło: www.sp4piastow.pl
 
ZNP ostrzega przed strajkiem w marcu
 


ZNP ostrzega przed strajkiem w marcu

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się od rządu dwóch rzeczy: złożenia w Sejmie wniosku o wycofanie ustaw wprowadzających reformę oświaty, zwiększenia nakładów na edukację i ogólnonarodowego referendum o systemie szkolnictwa - ogłosił szef ZNP Sławomir Broniarz. Jak przestrzegł, że jeśli postulaty związku nie zostaną spełnione, w marcu odbędzie się strajk ogólnopolski. - Wynika to z faktu, że nie chcemy być oskarżani o strajk dziki lub nielegalny - uzasadnił zapowiedź.
Ustawy reformujące system szkolny w Polsce zostały uchwalone przez Sejm w ubiegłym tygodniu, a Senat nie wprowadził do nich poprawek. Jeśli podpisze je prezydent, rozpocznie się "wygaszanie" gimnazjów.

Źródło: www.gazetaprawna.pl
 
Śmiać się, czy płakać?
 
Edukacja


Śmiać się, czy płakać?

Jeśli w jednej podstawówce są równoległe trzecie lub równoległe szóste klasy, samorząd od przyszłego roku będzie mógł przenieść niektórych uczniów do innej podstawówki - postanowili posłowie obradujący w środę na połączonym posiedzeniu sejmowych komisji edukacji i samorządu terytorialnego. Zmiana ma ułatwić wdrażanie przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy edukacji.
Poprawkę, która wprowadza taką możliwość zgłosili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada ona, że jeśli gmina prowadzi szkołę podstawową, gdzie są co najmniej dwie trzecie klasy lub co najmniej dwie szóste klasy, od września 2017 roku, część uczniów chodzących do tych klas będzie można przenieść do innej podstawówki. Warunkiem jest to, że ta druga szkoła musi powstać w wyniku przekształcenia dawnego gimnazjum. Uczniowie będą tam realizować pozostałe lata nauki (do ósmej klasy).
- Nie może być tak, że samorząd będzie narzekał na przepełnione klasy, a będzie miał na terenie pusty budynek gimnazjum - argumentowała podczas posiedzenia komisji minister Anna Zalewska.
O przeniesieniu uczniów ma zdecydować rada gminy. Takie rozwiązanie będzie obowiązywać także w kolejnych latach - obejmie więc również uczniów obecnych pierwszych, drugich, czwartych i piątych klas szkoły podstawowej. Przenoszone z mocy ustawy nie będą dopiero te dzieci, które pójdą do pierwszej klasy od września 2017 roku.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

*pogrubienia moje

 
Dla przypomnienia
 
Różne


Dla przypomnienia

Takie pismo skierowaliśmy swego czasu do MEN

Szanowna Pani Minister!
Od kilku lat środowisko szkolnych pedagogów zwraca się do kolejnych ministrów edukacji z postulatem ujednolicenia tygodniowej liczby godzin obowiązującego nas wymiaru zajęć (sprawa ta dotyczy również innych specjalistów - psychologów szkolnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych - zatrudnionych w szkołach).
Wszystkie związki zawodowe, Rzecznik Praw Obywatelskich, liczni posłowie ze wszystkich opcji politycznych, a także niektóre kluby parlamentarne, zainteresowały się tym problemem, co zaowocowało między innymi wieloma interpelacjami i zapytaniami poselskimi, petycjami i listami otwartymi. Pojawił się również projekt nowelizacji Karty Nauczyciela wniesiony do Sejmu przez posłów Solidarnej Polski.
Jesteśmy jedyną grupą zawodową związaną bezpośrednio z pracą z dziećmi i młodzieżą, która nie posiada sprecyzowanych warunków zatrudnienia.
Przy jasno określonej tygodniowej liczbie godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli - dydaktyków (18 godzin), wychowawców świetlic (26 godzin), bibliotekarzy (30 godzin) czy nauczycieli poradni psychologiczno - pedagogicznych (20 godzin), nasze pensum ustalane jest w zależności od uchwał władz samorządowych na 20, 22, 25, 26, 30, 36 i więcej godzin.
Zwracaliśmy uwagę, że w postępowaniu władz samorządowych, które stale borykają się z problemami finansowymi, normą staje się nadużywanie ich kompetencji (na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela ) w ustalaniu obowiązującego nas pensum.
Jego wymiar określany jest czasami nawet na poziomie 40 godzin. Często czynione są również ˝oszczędności˝ polegające na zwiększaniu pensum z jednoczesnym redukowaniem wymiaru zatrudnienia.
Tę zbyt swobodną regulację wielokrotnie krytykowała chociażby Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Pomimo jej licznych wystąpień resort nie podjął żadnych działań legislacyjnych, które rozwiązałyby problem.
Należy podkreślić, że w sytuacji kiedy w uchwałach organów prowadzących jeden z elementów czasu pracy tj. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony jest na wysokim poziomie zdarza się, że po uwzględnieniu pozostałych elementów składowych 40 godzinnego tygodnia pracy - innych zajęć i czynności statutowych jak również zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, a także samokształceniem i doskonaleniem zawodowym - czas pracy pedagogów (innych specjalistów również) przekracza dopuszczalną ustawową 40 godzinną tygodniową normę pracy.
Ustosunkowując się negatywnie do omawianego problemu MEN posługiwało się następującą argumentacją:
"ustawodawca wyposażył organ prowadzący w kompetencję do określania pensum m.in. nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych, gdyż organ, kierując się potrzebami środowiska lokalnego, może kształtować tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dzieci i młodzieży uczących się na terenie jednostki samorządu terytorialnego".
Pomijając absurdalność tego typu argumentacji (czy w gminach, w których wyniki uczniów na sprawdzianach np. z matematyki są słabe podwyższane będzie pensum matematyków?) należałoby zapytać: w jaki sposób organy prowadzące określają "rzeczywiste potrzeby dzieci i młodzieży uczących się na terenie jednostki samorządu terytorialnego", jakie są prowadzone w tym kierunku badania, jakie są kryteria wiążące "rzeczywiste potrzeby" z wysokością pensum (np. przestępczość wśród młodzieży w rejonie "taka i taka" - pensum pedagogów 20 godzin, przestępczość " taka i taka" - pensum 22 godziny, albo - dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami w rejonie "tyle i tyle", pensum "takie i takie" ). Gdzie są obiektywne i skategoryzowane kryteria pozafinansowe na podstawie których samorządy mogłyby miarodajnie i zgodnie z potrzebami dzieci określać wysokość pensum pedagogów szkolnych i innych specjalistów?
Kolejny argument MEN:
" w doktrynie prawa pracy uznaje się, że zasada równości praw pracowników w stosunku pracy wchodzi w rachubę wtedy, gdy pracownicy jednakowo pełnią takie same obowiązki. A więc nie jest dyskryminacją różnicowanie praw pracowników, którzy albo pełnią inne obowiązki, albo pełniąc takie same obowiązki, wypełniają je niejednakowo".
Czy to oznacza, że każdy pedagog szkolny wypełnia inne obowiązki? Przecież mamy je - jednakowe dla wszystkich - zapisane w rozporządzeniu!
Czy wypełniamy je niejednakowo? Oczywiście. O tyle, o ile każdy matematyk, fizyk, chemik, polonista wychowawca w świetlicy szkolnej uczy i wychowuje inaczej.
Szanowna Pani Minister.
W jednym z wywiadów, mówiąc o konieczności likwidacji tzw. "godzin karcianych", stwierdziła Pani, że to niemoralne, aby zmuszać nauczycieli do pracy za darmo. I dalej, że należy uczciwie powiedzieć o braku pieniędzy w systemie, a nie dodawać nauczycielom dodatkowych godzin.
Słowa te można również odnieść do zróżnicowania pensum specjalistów szkolnych w obrębie tego samego systemu oświaty.
Jest to nie tylko niemoralne, ale też niesprawiedliwe, powoduje poczucie nierówności, rodzi frustrację i niepotrzebne antagonizmy w środowisku.
Zwracamy się do Pani Minister z prośbą o życzliwe pochylenie się nad tą tak istotną dla nas sprawą.


 
Żaden nauczyciel nie straci pracy?
 


Żaden nauczyciel nie straci pracy?

Żaden nauczyciel nie straci pracy w związku ze zmianą systemu, bo liczba dzieci i oddziałów pozostanie taka sama. - Nauczycielom zostaną ustawowo zagwarantowane miejsca pracy - Minister Anna Zalewska w wywiadzie dla „Jedynki”.

Źródło: www.polskieradio.pl

Nauczyciele wygaszanych gimnazjów, którzy (bez względu na wymiar zatrudnienia):
- są zatrudnieni na podstawie mianowania,
- są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony,
a których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne, zostaną przeniesieni w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego. W przypadku podjęcia zatrudnienia w szkole przez takiego nauczyciela stan ten ustaje.
W przypadku niewyrażenia przez nauczyciela zgody na przejście w stan nieczynny, stosunek pracy zostanie z nim rozwiązany z końcem roku szkolnego.
Nauczyciel będzie mógł również wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.

Źródło:reformaedukacji.men.gov.pl

 
******
 
Różne


******

Uwiedzeni neoliberalnym oszustwem wpisaliśmy do ustroju te same błędy, które wcześniej popełniły Ameryka i Wielka Brytania – a to na nich się wzorowaliśmy. Ci, którzy dziś wychwalają pod niebiosa politykę gospodarczą III RP, Margaret Thatcher i Ronalda Reagana, powinni do listy ich osiągnięć politycznych dopisać opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, zwycięstwo Donalda Trumpa oraz ukatrupienie III?Rzeczypospolitej przez PiS.
Brak solidarności społecznej, wspieranie silniejszych, zgoda na to, by słabsi sami musieli się organizować, zezwolenie na to, by się radykalizowali i szukali pomocy na oślep, ignorowanie ich, aż zwrócili się przeciwko państwu, które ich olało... Najpoważniejszym błędem III RP był brak sensownych instytucji wsparcia społecznego. To doprawdy straszna recenzja ćwierćwiecza imponującego wzrostu gospodarczego, że ludzie po prostu tęsknią za komuną, bo dawała im elementarne poczucie bezpieczeństwa socjalnego.


Fragment artykułu Stanisława Skarżyńskiego
Źródło: wyborcza.pl

 
Protest nauczycieli przeciwko reformie edukacji
 
Różne


Protest nauczycieli przeciwko reformie edukacji

W Warszawie odbyła się dziś demonstracja przeciw zapowiedzianej reformie edukacji, w tym likwidacji gimnazjów. Pod hasłem "Nie dla chaosu w szkole" protestowali nauczyciele, rodzice i samorządowcy. - Apelujemy do pani premier Beaty Szydło: nie burzcie tego, co mamy - mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas manifestacji. Zgromadzeni na placu Piłsudskiego po przemówieniach przeszli pod budynek Sejmu.

Źródło:warszawa.onet.pl


 
Podziemna zabawa z edukacją - Kopalnia Soli w Bochni.
 
Edukacja


Podziemna zabawa z edukacją – Kopalnia Soli w Bochni.

Nauka zazwyczaj kojarzy się z sytuacją, gdy uczeń siedzi z książką w ręku bądź słucha wykładu nauczyciela. Rzeczywiście znaczna część zajęć lekcyjnych w szkole zdominowana jest przez czynności angażujące wzrok i słuch, często pomijane w edukacji są natomiast sfery ruchowa i dotykowa. Tymczasem metody aktywne, uczenie się poprzez działanie i własne zaangażowanie są zdecydowanie bardziej sprzyjającym rozwojowi sposobem nauczania niż przyjmowanie biernej postawy słuchacza. Tym, co ułatwia uczniom zdobywanie wiedzy, jest także możliwość korzystania z metod dostosowanych do własnego indywidualnego stylu uczenia się. Spośród przedstawicieli czterech głównych stylów uczenia się "wzrokowcy" i słuchowcy" mają największe szanse efektywnie przyswoić wiedzę przekazywaną im przez nauczycieli w typowych warunkach szkolnych. Trudniej jest sprostać temu zadaniu osobom preferującym styl "czuciowy" (dotykowy) i "kinestetyczny" (ruchowy). Uczniowie ci, mimo posiadanych zasobów, są znacznie bardziej narażeni na doświadczanie niepowodzeń szkolnych, a co za tym idzie w dalszej perspektywie na marginalizację społeczną. Propozycja zajęć w oparciu o programy edukacyjne znajdujące się w ofercie Kopalni Soli w Bochni jest ciekawą alternatywą dla standardowych lekcji prowadzonych w obrębie klasy szkolnej.


 
I stało się
 
Edukacja


I stało się

Rząd przyjął projekty ustaw wprowadzających reformę edukacji.


Rząd przyjął projekty ustaw wprowadzających reformę edukacji, w tym zmieniających strukturę szkół w Polsce, m.in. likwidujących gimnazja. Chodzi o dwa projekty ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe. Minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła mapę drogową reformy.




Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
Brak artykułów
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

20/01/2017
Kupiłam ostatnio na poczcie za 10 zł karty "Kapitan Nauka" Poznaję świat - Emocje. 17 kart obrazkowych + 9 propozycji zabaw z kartami.
Ina
18/01/2017
Marysiu tak z ciekawości skąd to pytanie ? Jesteś uczennicą, studentką?
18/01/2017
Gimnastyka jest dla dzieci z wadami postawy a zajęcia korekcyjno-kompens
acyjne dla tych ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zaj. kor.-komp. są formą pomocy psychologiczno-ped
agogicznej.
18/01/2017
Dzięki. Potrzebuję pomocy w kwestii gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej. Jaka jest różnica między gimnastyką korekcyjno kompensacyjną a zajęciami korekcyjno kompensacyjnym?
18/01/2017
oczywiście witamy Cię serdecznie, rozgość się Smile
18/01/2017
albo Cię przekierujemy w odp. wątek, zakładkę, temat...bo tu "nowiutka" jesteś i możesz nie wiedzieć co i jak
18/01/2017
zawsze możesz, zarysuj choć problem, na pewno ktoś pomoże
18/01/2017
Czy na tej stronie można zadać pytanie ekspertowi? Czy ktoś może mi pomóc? Wink
17/01/2017
Dziękuję za odpowiedź.A jakieś sprawdzone gry, karty pracy dotyczace radzenia sobie z emocjami, z agresją. Jest sporo na rynku, ale poszukuje czegos sprawszonego.
17/01/2017
Przy spotkaniach w gabinecie wykorzystuję i polecam: Karty Dixit, Pytaki, Story cubes i inne gry, które "robią dobrą atmosferę" a są miłym oderwaniem od codziennych trudności
17/01/2017
Z jakich materiałów, kart pracy, gier korzystacie przy prowadzeniu stałych rozmów z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze?
16/01/2017
Przy NI i opinii o dysleksji rada pedagogiczna może wydłużyć czas uczniowi na maturze?
13/01/2017
i pomyśleć, że w ubiegłym roku cieszyliśmy się na ferie...wszyscy...
Ina
13/01/2017
a doczytaj w rozporządzeniu zadania pedagoga- diagnoza
13/01/2017
Witam Smile Czy pedagog szkolny ma prawo wejść na lekcję, żeby obserwować zachowanie uczniów? Jest jakiś przepis na to?
13/01/2017
Na razie wprowadzono tylko zmiany "porządkowe", a nie merytoryczne.
12/01/2017
w KN stan na 12.01.2017r. naszymi godz. dalej włada op
12/01/2017
Czy mógłby ktoś się podzielić jakimś fajnym scenariuszem na dzień profilaktyki? Proszę o kontakt priv
11/01/2017
reszta, to moje niedowierzanie raczej było "niedowierzaniem retorycznym" Wink
11/01/2017
to jeden z wielu przykładów
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png reforma
bullet.png obowiązek szkolny - ...
bullet.png petycja- wysyłamy od...
bullet.png dobra książka/nowa k...
bullet.png zajęcia rewalidacyjne
Najciekawsze tematy
bullet.png Projekt nowego ro... [1162]
bullet.png petycja- wysyłamy... [549]
bullet.png godziny pedagoga ... [511]
bullet.png zajęcia rewalidac... [502]
bullet.png zatrudnienie peda... [473]


16,250,499 Unikalnych wizyt