ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 11

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 23,260
bullet.png Najnowszy użytkownik: majmik
Ostatnie komentarze
bullet.png Hej, nie.
bullet.png hej, czy można ten w...
bullet.png [url]http://www.woko...
bullet.png Ironia ( grec. eiro...
bullet.png Dla mnie nie są zask...
bullet.png A W. Cz. P. Minister...
bullet.png Pasuję, w końcu mam ...
bullet.png Nie wiem jak było w ...
bullet.png [url]Ina[/url], ale ...
bullet.png Kiedy mucha 27 było ...
 
Wybory samorządowe coraz bliżej
 


Wybory samorządowe coraz bliżej

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w sobotę w Warszawie na konwencji pod hasłem "Polska jest jedna", że chce, żeby każde dziecko w wieku szkolnym do ukończenia 18. roku życia, otrzymywało 300 zł jako wyprawkę przed każdym rokiem szkolnym.
"Chcemy, żeby każde dziecko w wieku szkolnym do ukończenia osiemnastego roku życia, które uczęszcza do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, otrzymywało 300 zł jako wyprawkę przed każdym rokiem szkolnym" - powiedział Morawiecki. Środki te - dodał - będą przysługiwały bez żadnych warunków, dla wszystkich rodziców.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

 
Na co chorują nauczyciele?
 


Na co chorują nauczyciele?

Nauczyciele najczęściej cierpią z powodu nerwic i chorób o podłożu psychosomatycznym. Odpowiedzialność, jaka wiąże się z wychowywaniem dzieci i młodzieży, zostawia spore piętno na ich psychice. Nawet najspokojniejszy i najbardziej opanowany pedagog czasami po prostu musi odreagować napięcie i rozładować emocje, które kłębią się w nim przez lata pracy z młodymi - często bardzo niesfornymi ludźmi.
Mimo że większość nauczycieli zdaje sobie sprawę z tego, że praca, jakiej się podejmują jest rodzajem misji społecznej, to jednak w porównaniu do innych profesji dużo szybciej zaczynają się czuć zmęczeni i wypaleni zawodowo.

Źródło:zdrowie.radiozet.pl

 
WIELKI SZMAL
 


WIELKI SZMAL

Jedni mając ok. 20 000zł miesięcznie ledwo wiążą koniec z końcem, a czasem brakuje im do pierwszego, inni uważają, że za 5000zł to tylko idiota pracuje, jeszcze inni sądzą, że za 10 000zł, to można żyć tylko na prowincji, a jeszcze inni, że nagrody rzędu 60 000zł (przyznawane sobie samemu) należą się im jak psu kość.
W związku z licznymi wypowiedziami (w tym pani minister) na temat zarobków nauczycieli, pozwalam sobie przedstawić moje wyliczenia (wszelkie prawa zastrzeżone!!!). Osobom o słabych nerwach i problemach kardiologicznych nie polecam lektury.

Spróbujmy prześledzić na konkretnym przykładzie, jaką pensję miesięcznie „na rękę” otrzymują nauczyciel dyplomowany i stażysta w jednej ze szkół podstawowych dużego miasta wojewódzkiego.

I. Nauczyciel dyplomowany, magister z przygotowaniem pedagogicznym, 35 – letni staż pracy.

Płaca zasadnicza – 3149,00zł (styczeń 2017)
Dodatek za wysługę lat –629,80zł
Dodatek motywacyjny – 200,00zł (jeden z najwyższych w szkole, w której nauczyciel pracuje).
SUMA –3978,80 kwota brutto

Składka emerytalna 9,76% kwoty brutto 3978,80zł * 9,76% 388,33zł
Składka rentowa 1,50% kwoty brutto 3978,80zł * 1,50% 59,68zł
Składka chorobowa 2,45% kwoty brutto 3978,80zł * 9,76% 97,48zł
SUMA 545,59zł

Teraz należy obliczyć składkę zdrowotną .
Podstawą do jej obliczenia jest kwota brutto pomniejszona o dotychczas wyliczone składki.

3978,80 zł - 545,59 zł = 3433,31zł

Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3433,31 zł *7,75% = 266,08zł
Składka zdrowotna niepodlegająca odliczeniu: 3433,31 zł *1,25% = 42,92zł
Zaliczka na podatek dochodowy
Kwota brutto pomniejszona o składki i tzw. koszt uzyskania przychodu w kwocie 111,25 zł
3978,80 zł -545,49 zł -111,25 zł = 3322,06 zł (wynik zaokrągla się do pełnej liczby)
Od tak wyliczonej kwoty obliczamy podatek w kwocie 18%
3322 zł * 18% = 597,96zł
Od podatku odejmujemy kwotę wolną od podatku (w roku 2017 - 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33zł )
597,96 zł – 46,33 zł = 551,63
Odliczamy kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75% i wynik zaokrąglamy do pełnej liczby
551,63 zł – 266,08 zł = 285,55 zł (286zł)
Zarobki brutto: 3978,80 zł
Odliczenia:
Składka emerytalna: 388,33zł
Składka rentowa: 59,68zł
Składka chorobowa: 97,48zł
Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 266,08zł
Składka zdrowotna niepodlegająca odliczeniu: 42,92zł
Zaliczka na podatek dochodowy: 286,00zł
SUMA: 1140,49zł

3978,80zł – 1140,49zł = 2838,31zł

Tyle (2838,31zł) „na rękę” otrzymuje miesięcznie przykładowy, konkretny (a nie abstrakcyjny) nauczyciel dyplomowany z tytułem magistra i z przygotowaniem pedagogicznym przy końcu swojej drogi zawodowej.

II. Nauczyciel stażysta, magister z przygotowaniem pedagogicznym, pierwszy rok pracy.

Płaca zasadnicza – 2294,00 zł (styczeń 2017)
Dodatek za wysługę lat– 0 zł
Dodatek motywacyjny– 100zł (bardzo hojny, jak na nauczyciela stażystę)
SUMA - 2394 zł kwota brutto
Odliczenia:
Składka emerytalna: 233,65zł
Składka rentowa: 35,91zł
Składka chorobowa: 58,65zł
Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 160,10zł
Składka zdrowotna niepodlegająca odliczeniu: 25,82zł
Zaliczka na podatek dochodowy: 145,00zł
SUMA: 659,14zł
2394,00 zł – 659,14 zł = 1734,86zł

Tyle (1734,86zł) "na rękę" otrzymuje miesięcznie przykładowy, konkretny (a nie abstrakcyjny) nauczyciel stażysta z tytułem magistra i z przygotowaniem pedagogicznym na początku swojej drogi zawodowej.


Zasady przyznawania dodatku za wysługę lat reguluje art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Na jego podstawie nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia nauczyciela, którego wysokość nie została uregulowana w przepisach powszechnie obowiązujących. Ma więc on charakter uznaniowy. Warunki przyznawania dodatku oraz wysokość stawek określa regulamin wynagradzania nauczycieli ustanawiany przez organy prowadzące będące jednostkami samorządu terytorialnego. Często przekazują one kompetencje do ustalania indywidualnej wysokości dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół.

Stawka składki zdrowotnej to 9%. Dzielimy ją na dwie składowe - podlegającą odliczeniu przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy (7,75%) i niepodlegającą odliczeniu (1,25%).

Dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości koszt uzyskania przychodu wynosi 139,06 zł.


 
To warto przeczytać!!!
 


To warto przeczytać!!!

Prof. Anna Firkowska-Mankiewicz, wypowiadając się na temat integracji w szkole dla portalu niepelnosprawni.pl, powiedziała: "W edukacji włączającej chodzi o to, aby dziecko niepełnosprawne czuło się pełnoprawnym członkiem społeczności". Mnie to przekonuje. Inaczej pozamykamy się w gettach.

A.S.: Kiedy słyszę takie wypowiedzi, to ogarnia mnie zwątpienie w postępującą mądrość rodzaju ludzkiego. Oczywiście doceniam szlachetne pobudki i dobre chęci, ale obawiam się, że mamy tu do czynienia z egzemplifikacją niegdysiejszego twierdzenia, że jeśli fakty mówią nam co innego niż teoria, to tym gorzej dla faktów. Ciągle mam w pamięci rozmowę z jedną mamą. Kiedy jej dziecko było malutkie, święcie wierzyła w ideę integracji. Po jakimś czasie zadzwoniła do mnie i zapytała o najlepszą szkołę specjalną. Mówię: "Przecież zależało pani na integracyjnej". A ona: "Tak, ale to było dawno". Dzieciaki z zespołem Downa w szkołach integracyjnych są po prostu bardzo samotne. Ostatnio nawet Iwona Wojtczak-Grzesińska, wiceprezes stowarzyszenia "Otwarte drzwi", osoba świetnie znająca środowisko osób niepełnosprawnych intelektualnie, zwolenniczka idei "włączania", przyznała: "Może i osoby wychodzące z placówek integracyjnych intelektualnie stoją wyżej od tych ze specjalnych, ale społecznie to jest dramat. Wokół nich jest pustka".


Gorąco polecał lekturę całego wywiadu (uwaga na temat "Korony królów" wprawiła mnie w dobry nastrój na cały weekend).

Źródło: weekend.gazeta.pl
 
Cóż za niespotykana zgodność!!!
 


Cóż za niespotykana zgodność!!!


W nawiązaniu do pisma z 9 lutego 2018 r. Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącego projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie opiniuje przedłożony projekt.

znp.edu.pl


Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” ponowiło żądanie podjęcia niezwłocznych negocjacji w sprawie podwyższenia uposażeń i uproszczenia systemu płac nauczycieli oraz jego skorelowania z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Członkowie Prezydium negatywnie zaopiniowali projekt kryteriów oceny pracy nauczyciela.
Wzywamy Ministerstwo Edukacji Narodowej do konstruktywnego dialogu ze stroną związkową. W przypadku braku satysfakcjonujących efektów negocjacji w terminie do 30 kwietnia 2018 r. nasz Związek podejmie czynną akcję protestacyjną.

www.solidarnosc.org.pl


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

18. sierpień 2018 21:16
Oczywiście,że się należy. Moja koleżanka wraca do pracy w drugiej połowie października. Wyliczyła jej to kadrowa.

17. sierpień 2018 21:06
Czy po urlopie dla poratowania zdrowia od 1.09.2017 - 31.08.2018 należy się urlop wypoczynkowy ?

14. sierpień 2018 21:39
Odpowiedziałem Ci na forum Smile

14. sierpień 2018 21:08
U nas w szkole każdy n-l musi za darmo prowadzić 2 godz. zaj. z uczniami. Na pomoc psych.-ped. OP przeznaczył 2 godz. zaj. kor.-komp. na całą szkołę (ponad 300 uczniów). Gdzie to zgłosić?

13. sierpień 2018 18:11
Bardzo dziękuję. Nie ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Od września 2018 roku będzie w zerówce.

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png obowiązki pedagoga
bullet.png 10 LAT POTALU www.pe...
bullet.png obowiązkowa lektura ...
bullet.png uczeń z zaburzeniami...
bullet.png reforma
Najciekawsze tematy
bullet.png reforma [1932]
bullet.png szkolny program p... [317]
bullet.png wymiar czasu peda... [306]
bullet.png mam te kwalifikacje? [276]
bullet.png obowiązki pedagoga [133]