ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 19

bullet.png Użytkowników online: 1
sawyer

bullet.png Łącznie użytkowników: 22,241
bullet.png Najnowszy użytkownik: Kajetaan
Ostatnie komentarze
bullet.png Dzięki bardzo. Pozdr...
bullet.png Nie jest określone, ...
bullet.png Zgodnie z nowym rozp...
bullet.png Tylko poczucie humor...
bullet.png Pani minister wie le...
bullet.png Może i dyrektor tyle...
bullet.png Przez wiele lat klik...
bullet.png 1. A jaką przedstawi...
bullet.png W dniu dzisiejszym p...
bullet.png Świetna robota! Wszy...
 
Kto zapłaci za zajęcia dodatkowe dla uczniów?
 


Kto zapłaci za zajęcia dodatkowe dla uczniów?

Od 1 września 2017 roku zacznie obowiązywać nowy zapis w Karcie Nauczyciela:
Art. 42 ustęp 2d
W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ust.2 pkt 2, o którym mowa powyżej, czytamy co następuje:
Art. 42.
1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

Z zapisów tych w sposób oczywisty wynika, że nauczyciele w ramach innych zadań statutowych nie prowadzą ani zajęć świetlicowych, ani tych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w paragrafie 6 zostało określone, co należy rozumieć przez zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Jest tam mowa między innymi o zajęciach: rozwijających uzdolnienia, rozwijających umiejętność uczenia się, dydaktyczno - wyrównawczych , specjalistycznych (korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym).

Czy nauczyciele mogą nadal te zajęcia prowadzić? Oczywiście, ale jako zajęcia dodatkowo płatne.


 
Pani kurator chce medalu dla kibiców Legii
 


Pani kurator chce medalu dla kibiców Legii

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak zaapeluje do minister edukacji o uhonorowanie kibiców Legii, upamiętniających Powstanie Warszawskiej. Chce, aby dostali Medal Komisji Edukacji Narodowej za „kultywowanie tradycji patriotycznych i naszej pamięci narodowej”.
Podczas rewanżowego meczu eliminacji Ligi Mistrzów Legii Warszawa z FK Astana, kibice stołecznej drużyny wywiesili wielką sektorówkę, która ukazywała niemieckiego żołnierza przystawiającego pistolet do głowy małego powstańca i napis po angielsku: „Niemcy zabili 160 tys. osób, w tym wiele dzieci”. W ten sposób kibice Legii uczcili pamięć o Powstaniu Warszawskim. Prezentacja została przygotowana przez Nieznanych Sprawców - ultrasów warszawskiego klubu.

Źródło:www.gazetakrakowska.pl

Europejska Unia Piłkarska (UEFA) poinformowała o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko Legii Warszawa. Zgodnie z przepisami UEFA na stadionie - w trakcie meczów pod egidą tej organizacji - nie mogą być prezentowane hasła, które nie mają związku z wydarzeniem sportowym.

Medal KEN jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli:
autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych,
nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,
autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież,
nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania,
działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania,
wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania,
innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania. 
Za zgodą rodzica nauczyciel może uderzyć ucznia.....w Teksasie
 


Za zgodą rodzica nauczyciel może uderzyć ucznia.....w Teksasie

Nauczyciele trzech szkół w Teksasie będą mogli karać fizycznie uczniów w wieku od czwartego roku do osiemnastego roku życia za nieposłuszeństwo lub złamanie regulaminu.
Karom cielesnym podlegać będą tylko te dzieci, których rodzice wyrazili na to zgodę. Przy zapisywaniu dziecka do szkoły rodzic będzie pytany, czy zgadza się na taką formę dyscyplinowania.
Nauczyciele będą mogli bić je tylko drewnianą łopatką.

Źródło:www.rp.pl

 
Może ta oświata nie w takiej znów ruinie?
 


Może ta oświata nie w takiej znów ruinie?

Uczniowie z Polski zostali najlepszą drużyną młodych geografów na świecie
Doskonale spisali się polscy uczniowie na zakończonej 8 sierpnia br. Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej (iGeo). Konkurs został rozegrany w stolicy Serbii i wzięło w nim udział ponad 160 osób z 41 państw świata. Drużynowo Polacy osiągnęli najlepszy wynik, pokonując reprezentantów Rumunii oraz Stanów Zjednoczonych. Łącznie z Belgradu polscy licealiści przywiozą cztery medale.
Sukces polskich licealistów na Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej
W Teheranie zakończyła się 29. Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna (IOI 2017). Znakomicie zaprezentowali się na niej polscy uczniowie, którzy ze stolicy Iranu przywiozą cztery medale – dwa złote oraz po jednym srebrnym i brązowym.
Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna 2017 – polscy uczniowie z medalami
Zakończyła się 48. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna (IPhO 2017), która odbyła się w Yogyakarcie (Indonezja). W tegorocznym konkursie uczestniczyli przedstawiciele 88 państw świata. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie z Polski.
Sukces młodych biologów na olimpiadzie w Coventry w Wielkiej Brytanii
Polscy uczniowie wywalczyli cztery medale na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej (IBO 2017) – 3 srebrne i 1 brązowy. To największy sukces młodych biologów w międzynarodowym konkursie od 16 lat.


 
Rozporządzenia podpisane
 


Rozporządzenia podpisane

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością, zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów chorych oraz indywidualne nauczanie dla uczniów chorych, którzy nie mogą chodzić do szkoły - to kluczowe rozwiązania proponowane w podpisanych 9 sierpnia br. rozporządzeniach o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zdaniem MEN nowe rozwiązania zapewnią od 1 września 2017 r. organizację kształcenia uczniów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i będą sprzyjać edukacji włączającej.


Podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia dotyczą:
1. Warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
2. Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
3. Indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.

Rozporządzenia skierowane zostały do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Źródło: men.gov.pl

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

18. październik 2017 10:28
Witajcie. Poszukuję kontaktu z pedagogami szkolnymi pracującymi w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii. Potrzebuję wymiany doświadczenia w tej sferze. Zapraszam do kontaktu.

16. październik 2017 18:32
Witaj hanko23 Smile

16. październik 2017 16:49
Witaj Haniu Smile

16. październik 2017 16:49
cześć! z nami bądź Wink

16. październik 2017 16:21
Cześć Jestem Hania jestem tu nowa i wszystkich serdecznie pozdrawiam

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png dziennik
bullet.png zwolnienie z nauki d...
bullet.png wymiar czasu pedagoga
bullet.png upośledz. umiarkowane
bullet.png reforma
Najciekawsze tematy
bullet.png reforma [1152]
bullet.png pomoc pp - po "no... [560]
bullet.png Prezentacja [462]
bullet.png dziennik [421]
bullet.png nowy IPE-T? [285]