ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 5

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 21,318
bullet.png Najnowszy użytkownik: aleksandra108
Ostatnie komentarze
bullet.png Bardzo dobry test, c...
bullet.png U mnie na radzie ped...
bullet.png Czy jest jeszcze sza...
bullet.png Fiolet76 - jak na ra...
bullet.png Od kiedy wchodzą w ź...
bullet.png U mnie na ostatniej ...
bullet.png Jaki dyrektor, taki ...
bullet.png [url]https://oko.pre...
bullet.png W mojej sp 6 zwolnio...
bullet.png Ciekawy fragment dot...
sprawdzian - egzamin

SPRAWDZIANY - EGZAMINY


SPRAWDZIAN
(FORMUŁA OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015)

Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie - zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.
Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.
Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.
Podczas sprawdzianu badane jest opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczania:
 • języka polskiego;
 • matematyki;
 • języka obcego nowożytnego.
Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia.
Część 1 - zadania z języka polskiego i z matematyki. Trwa 80 minut.
Część 2 - zadania z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Trwa 45 minut. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
Czas poświęcony na zapoznanie się ucznia z z informacjami z pierwszej strony zestawu oraz na kodowanie pracy nie jest wliczany do czasu sprawdzianu.
Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania pierwszej części sprawdzianu może być przedłużony nie więcej niż o 40 min, drugiej części, nie więcej niż o 25 minut.
Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.
Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody.
Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą.
Wynik sprawdzianu wyrażony jest w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części.
Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w ustalonym terminie w kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy przystąpili, ale przerwali sprawdzian lub im go unieważniono, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin.

Na prośbę ucznia (słuchacza) lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi (słuchaczowi) lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

ARKUSZE - ARCHIWUM

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


KLUCZE DO ARKUSZY

2002a

2002b

2003a

2003b

2004a

2004b

2005a

2005b

2006a

2006b

2007ab

2008ab

2009ab

2010ab

2011ab

2012ab

2013ab

2014ab

2015

2016

SPRAWDZIANY OD 2015 ROKU - NOWA FORMUŁA


2015
język polski/matematyka

2016
język polski/matematyka

2017
język polski/matematyka

KLUCZE DO ARKUSZY


2015
j. polski/matematyka

2016
j. polski/matematyka

2017
j. polski/matematyka
EGZAMIN GIMNAZJALNY

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Ma on formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. Egzamin składa się z trzech części:
 • humanistycznej ;
 • matematyczno-przyrodniczej;
 • dotyczącej języka obcego nowożytnego.
Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.
Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.
W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.
W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.
Egzamin odbywa się w kwietniu. Każdą jego część przeprowadza się innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.
Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania egzaminu może być przedłużony:
 • z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych oraz z języka nowożytnego na poziomie podstawowym nie więcej niż o 20 minut każdy;
 • z języka polskiego i z matematyki - nie więcej niż o 25 minut każdy;
 • z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - nie więcej niż o 30 minut.
Prace egzaminacyjne sprawdzają egzaminatorzy według jednolitych kryteriów.
Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:
 • język polski;
 • historia i wiedza o społeczeństwie;
 • matematyka;
 • przedmioty przyrodnicze;
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym;
 • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.
Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.
Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

TERMINARZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGOARKUSZE - ARCHIWUM

2002
humanistyczny

2002
matematyczno-przyrodniczy

2003
humanistyczny

2003
matematyczno-przyrodniczy

2004
humanistyczny

2004
matematyczno-przyrodniczy

2005
humanistyczny

2005
matematyczno-przyrodniczy

2006
humanistyczny

2006
matematyczno-przyrodniczny

2007
humanistyczny

2007
matematyczno-przyrodniczy

2008
humanistyczny

2008
matematyczno-przyrodniczy

2009
humanistyczny

2009
matematyczno-przyrodniczy

2010
humanistyczny

2010
matematyczno-przyrodniczy

2011
humanistyczny

2011
matematyczno-przyrodniczy

2012
j.polski

2012
historia, WOS

2012
matematyka

2012
przedmioty przyrodnicze

2013
j.polski

2013
historia, WOS

2013
matematyka

2013
przedmioty przyrodnicze

2014
j.polski

2014
historia, WOS

2014
matematyka

2014
przedmioty przyrodnicze

2015
j.polski

2015
historia, WOS

2015
matematyka

2015
przedmioty przyrodnicze

2016
Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This Yahoo
Facebook - Lubię To:


Komentarze
#11 | Parauszek dnia 12. sierpień 2014
KAZIMIERZU jesteś Genialny!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

26. lipiec 2017 17:50
Smile

26. lipiec 2017 09:29
Kazimierzu, Ty chyba pracujesz w mojej szkole!

25. lipiec 2017 17:33
A jeszcze mało sal, wchodzi druga zmiana (pani minister kłamie, że nie), ścisłe przedmioty ułożyć raczej na początku, wdżr i etyka koniec lub początek itd., itd.

25. lipiec 2017 17:29
Napisałem karkołomny, bo tak: ksiądz tylko od 9.45, jedna koleżanka - byle mało w czwartek, druga - poniedziałek do 12.00 itd., itd., itd. Smile

25. lipiec 2017 15:01
Ja do wczoraj jeszcze przy statucie dłubałem Smile

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png awans pedagoga
bullet.png Od głównego administ...
bullet.png reforma
bullet.png obowiązkowa lektura ...
bullet.png starsi- młodszym
Najciekawsze tematy
bullet.png reforma [840]
bullet.png Od głównego admin... [416]
bullet.png szkolny program p... [176]
bullet.png starsi- młodszym [134]
bullet.png obowiązkowa lektu... [71]